Web Development Services

hoiluat.com (Hỏi Luật Chấm Com)

Dự án đáp ứng nhu cầu của người dân mong muốn tìm hiểu về việc áp dụng luật trong trường hợp cụ thể của mình. 

Status: Sắp thực hiện

Một người dân có vấn đề cần giải quyết bằng luật pháp, nhưng có nhiều yếu tố phức tạp không biết áp dụng luật cụ thể trong trường hợp của mình thế nào, thì có thể "Hỏi luật chấm com". Câu hỏi sẽ được các luật sư trả lời nhanh chóng dễ hiểu, đưa ra lời khuyên xác đáng. Câu trả lời sẽ là căn cứ cho 2 bên tranh chấp tự thỏa thuận với nhau mà chưa cần tới tòa án.

Một luật sư đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm luật sư trả lời tại "Hỏi luật chấm com" sẽ gia tăng uy tín của mình, tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Hoặc hoàn toàn có thể làm luật sư online với chia sẻ doanh thu từ phí đặt câu hỏi của người dân và quảng cáo. 

Tính năng quan trọng

Tài khoản luật sư

Người có kiến thức chuyên môn về luật có nhiêm vụ trả lời các câu hỏi của nhân dân. 

Tài khoản thông thường

Cho phép đăng các câu hỏi về áp dụng luật trong trường hợp của mình.

Trả tiền để hỏi

Người hỏi có thể trả một khoản phí để nhận được câu trả lời chuyên môn từ luật sư.

Tính điểm thành viên

Dựa vào điểm số hoạt động để Hỏi Luật chia sẻ lợi nhuận.

Thông báo bằng email

Thông báo qua email khi có câu trả lời.

Profile

Profile hiển thị thông tin luật sư và người dùng.

Effective Web Development Solutions

Giải pháp

Sử dụng nền tảng Wordpress và theme Ask Me, theme này có đầy đủ tính năng để thực hiện dự án Hỏi Luật. Nhờ vậy chúng ta có thể tạm gác lại toàn bộ các vấn đề về kỹ thuật để tập trung toàn bộ vào xây dựng nội dung, tìm kiếm đối tác và marketing.