Digital Consultancy Services

doichu.com (Đổi Chủ Chấm Com)

Đại dự án thương mại điện tử về nhà đất, xe hơi, chuyển nhượng, đấu giá... Tên miền đẹp, dễ nhớ là một lợi thế rất lớn. Dự án này được chia nhỏ để phát triển gần như độc lập.

 

Status: Sắp thực hiện